Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις


Η υπηρεσίες και τα δεδομένα που αυτές αξιοποιούν, αν δεν περιγράφεται αλλιώς, είναι ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου και διατίθενται στους χρήστες της ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αξιοποίηση τους για εμπορικούς σκοπούς εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια του Επιμελητηρίου.


Επιπλέον, απαγορεύεται δίχως γραπτή άδεια του Επιμελητηρίου, οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Διανομή περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων με συστηματική πρόσβαση στο σύστημα.
  • Χρησιμοποίηση μεμονωμένων δεδομένων δίχως αναφορά το Επιμελητήριο ως πήγη.
  • Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων που προσπελαύνονται από συνδέσεις του προς αυτές.


Πολιτική Ασφαλείας

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί «cookies» για τους ακόλουθους λόγους:

  • Αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών όσον αφορά το προσφερόμενο περιεχόμενο και υπηρεσίες
  • Βέλτιστη χρήση της ιστοσελίδας.
  • Ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών.
  • Μάθετε περισσότερα στο www.cookiecentral.com

Συλλογή προσωπικών δεδομένων


Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες, αποθηκεύονται ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, κ.ά. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται μόνο για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική αποστολή πληροφορίας, εφόσον ο χρήστης το έχει δηλώσει στις προτιμήσεις του.


Η ιστοσελίδα δεσμεύεται για την ασφαλή αποθήκευση των στοιχείων αυτών και την μη αξιοποίησή τους για άλλους σκοπούς πέρα αυτών που εξυπηρετούν οι υπηρεσίες που προσφέρει.