Πρόσκληση Startups

 

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει την τιμή και χαρά να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε στον Lab40 Incubator, που αποτελεί τη πρώτης Περιφερειακή Θερμοκοιτίδα στην Ελληνική επικράτεια. Η θερμοκοιτίδα ενσωματώνει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από πλήθος πιλοτικών προγραμμάτων που υλοποίησε με επιτυχία το Επιμελητήριο Δράμας τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια ευρύτερης της στρατηγικής του για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας. 

.  Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν και ενώ μπορείτε να έχετε συνολικά τις παρακάτω ενδεικτικές παροχές:

Πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων όπως: 

  • Χώρος γραφείου
  • Χώρος συνεδριάσεων
  • Χώρος εκδηλώσεων
  • Χώρος κουζίνας

Πρόσβαση και Χρήση εξοπλισμού όπως:

  • Laptops
  • Printer
  • 3D Printer
  • Broadband Network

Πρόσβαση σε εκδηλώσεις

Περισσότερα για την λειτουργία του Lab40 Incubator και τους όρους συμμετοχής

Όραμά μας είναι η αναστροφή του brain drain σε brain gain μέσα από μια υγιή ενίσχυσή ανταγωνιστικών εγχειρημάτων και η συμβολή μας στην ανάδειξη της περιοχής σε πρότυπο οικονομικής προόδου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 

Κοινωνικά Δίκτυα