ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ STARTUPS ACCELERATOR (SHORT)

 Γίνε ένας από τους 40
Το πρόγραμμα επιτάχυνσης startups Lab40 Accelerator αναζητά φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς ομάδες. Ομάδες αφοσιωμένες στον στόχο τους, θα έχουν την ευκαιρία να
αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σκεπτικό μέσα από μια απαιτητική διαδικασία που θα μειώσει τόσο τον χρόνο για το επιτυχές λανσάρισμα στην αγορά ή την
αναγνώριση του λάθους, θα προφυλάξει από μια μελλοντική αποτυχία και βοηθήσει σε πιθανή εκθετική ανάπτυξη. Οι finalist θα μπορούν να διεκδικήσουν μεταξύ άλλων και τη
δωρεάν 12μηνη φιλοξενία τους στη θερμοκοιτίδα Lab40 Incubator.
Περισσότερα για το πρόγραμμα και την διαδικασία αιτήσεως του μπορείτε να μάθετε στο ΧΧΧΧΧ


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Κοινωνικά Δίκτυα