Τι είναι μια startup και σε τι διαφέρει από μια επιχείρηση βιοπορισμού

 

Αργύρης Σπυριδης, CEO Anthology Ventures

Μια επιχείρηση που προσδιορίζεται με τον Life-Style Business είναι μια μικρή οντότητα που συνήθως ξεκινά ως κατάστημα ή μικρό αρχικά εγχείρημα που λαμβάνει χώρα στο φυσικό χώρο ή on-line. Είναι ποιο δόκιμο να περιγράψουμε ως Life-Style Business, ως μια ποιο κοινότυπη, μικρή αρχικά επιχείρηση με ένα αργό και σταδιακό σχέδιο ανάπτυξης που δεν αποκλείεται όμως να μεγαλώσει και να ξεφύγει από τα «όρια» της πολύ μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης. Σκοπός της επιχείρησης αυτής είναι η άσκηση επαγγέλματος και παροχή εισοδήματος στους ιδρυτές της - με άλλα λόγια το εγχείρημα επιδιώκει να στηρίξει πρωτίστως τον βιοπορισμό τους.

Μια Startup ή νεοφυής επιχείρηση κατά το ελληνικότερο, νοείται ως ότι (θα) έχει εκθετική ανάπτυξη. Όταν οι άνθρωποι στη Silicon Valey αποκαλούν ένα εγχείρημα που τους παρουσιάζεται ως «Lifestyle business», στην πραγματικότητα υπονοούν ότι είναι ένας τρόπος ζωής και βιοπορισμού για τους ιδρυτές του, σε αντίθεση με την startup που για αυτούς στοχεύει στη πιθανότητα για την πώληση της εταιρίας με κέρδη 100 εκατομμύριών εντός 10ετίας και σε μια υπεραξία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μια Startup, αντί να παρέχει μια πηγή εισοδήματος από την απασχόληση για τους ιδρυτές του, αποτελεί περισσότερο ένα εγχείρημα που βασίζεται στην ταχεία ανάπτυξη και διεθνή εξάπλωση ως κεντρικό του άξονα. Ένας επιχειρηματίας σχηματίζει μια startup με σκοπό την ανάπτυξη της το συντομότερο δυνατόν με την προσδοκία την πώλησης της ίδιας της επιχείρησης σε ένα ορίζοντα 5-9 ετών. Με τον τρόπο αυτό μια Startup εκθετικής ανάπτυξης δεν γίνεται κερδοφόρα για αρκετά χρόνια και οι ιδρυτές της είναι επιφορτισμένοι με τη δαπάνη των εσόδων της επιχείρησης για την ανάπτυξη και αύξηση της αξίας αποτίμησης.

Η δομή μιας Startup εκθετικής ανάπτυξης είναι γενικά πολύ διαφορετική από μια Life style business. Στην Life Style Business οι ιδρυτές συνήθως διατηρούν το σύνολο της ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης. Οι Startups (εκθετικής ανάπτυξης) από την άλλη πλευρά έχουν γενικά πιο σύνθετες δομές ιδιοκτησίας και ελέγχου που περιλαμβάνουν πολλαπλές μορφές μετοχών προκειμένου που συμμετέχουν μαζί με τους ιδρυτές ώς επενδυτές. Η Startup συνήθως χρησιμοποιεί κάποια μορφή κινήτρου για να προσλάβει ή να εντάξει ικανά μέλη της ομάδας εκκίνησης απουσία ικανών κεφαλαίων για μισθούς, ενώ όλα μέλη της διευρυμένης επιχειρηματικής ομάδας συνεργάζονται με μοναδικό σκοπό να συμμετάσχουν στην πώληση της επιχείρησης σε μια σημαντικά υψηλότερη αξία αποτίμησης.

Μια Life Style Business επικεντρώνεται στην υγιή εργασιακή κουλτούρα και την καθημερινή ζωή, ενώ οι Startups τείνουν να αλλάζουν τον κόσμο και να αμφισβητούν το τρέχον status quo. Πολλές φορές, οι επιτυχημένοι ιδρυτές των Life Style Businesses κερδίζουν περισσότερα χρήματα από  τους  πιο  "διαφημιζόμενους"  ιδρυτές των startups πριν τουλάχιστον μια επιτυχή έξοδο των τελευταίων. Μια Lifestyle business δημιουργεί αξία, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα που να «καταβροχθίζει» εντελώς τη ζωή των ιδρυτών της κατά την πορεία της επιδίωξης μιας μεγάλης εξόδου. Ωστόσο, οι περισσότεροι ιδρυτές των Life Style Businesses σχεδόν ποτέ δεν γίνονται εκατομμυριούχοι ή δισεκατομμυριούχοι, σε αντίθεση με τους λίγους αναλογικά επιτυχημένους ιδρυτές των Startups.

Πολλές φορές οι ιδρυτές των Life Style Startups επιδιώκουν την χρηματοδότηση της ανάπτυξης του εγχειρήματός τους στοχεύοντας σε επενδυτές που με τη σειρά τους επιδιώκουν το κέρδος μέσα από μια έξοδο σημαντικής υπεραξίας επάνω στην αρχική επένδυση. Αυτό είναι ένα κοινό λάθος που αν δεν γίνει αντιληπτό οδηγεί σε εσφαλμένο σχεδιασμό και σημαντικό χάσιμο χρόνου, πόρων και απογοήτευση για τους φερέλπιδες επιχειρηματίες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται εγκαίρως ο χαρακτήρας του νέου εγχειρήματος και να προσαρμόζονται τόσο σχεδιασμός του όσο και η μέθοδος χρηματοδότησης. Πάνω από όλα πριν την έναρξη ενός εγχειρήματος είναι κρίσιμο οι εμπνευστές ιδρυτές του (founders) να αποφασίσουν τι ακριβώς όραμα έχουν και τι είναι αποφασισμένοι να κάνουν ή να θυσιάσουν για αυτό.

Κοινωνικά Δίκτυα