ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ACCELERATOR (LONG)

Γίνε ένας από τους 40
Σχετικά με τον Lab40 Incubator

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης startups Lab40 Accelerator αναζητά φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς ομάδες προερχόμενες από υφιστάμενες εταιρείες, ή υποψήφιους επιχειρηματίες με σκοπό την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων αφοσιωμένες στον στόχο τους, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σκεπτικό μέσα από μια απαιτητική διαδικασία που θα μειώσει τόσο τον χρόνο για το επιτυχές λανσάρισμα στην αγορά ή την αναγνώριση του λάθους, θα προφυλάξει από μια μελλοντική αποτυχία και βοηθήσει σε πιθανή εκθετική ανάπτυξη.

Το έργο του Lab40 Incubator ξεκινά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού επιταχυντή Lab40 Accelerator που απευθύνεται νεοφυείς ομάδες που έχουν μια πρωτόλεια επιχειρηματική ιδέα ή σκεπτικό και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο σχεδιασμού και παραγωγής πρωτότυπου προϊόντος, υπηρεσίας.

Ο Lab40 Accelerator θα υλοποιηθεί σε 4 6μηνίαους κύκλους όπου θα εναλλάσσονται οι startups και οι ΜΜΕ και θα παρέχει mentoring καθώς και masterclasses.Η ένταξη στον έκαστο κύκλο πραγματοποιείται μέσω αιτήσεως με παράλληλη υποβολή της σχετικής επιχειρηματικής ιδέας προς επιτάχυνση αλλά και ακόλουθης συνέντευξης.Σε κάθε κύκλο υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο των νεοφυών ομάδων που θα εισαχθούν.
Κατακλείδα του κάθε κύκλου θα είναι το DEMO DAY, δηλαδή παρουσιάσεις των νεοφυών ομάδων μπροστά σε κριτές όπως επιχειρηματίες, χρηματοδότες και στελέχη της αγοράς.

Οι finalist θα μπορούν να διεκδικήσουν μεταξύ άλλων και τη δωρεάν 12μηνη φιλοξενία τους στη θερμοκοιτίδα Lab40 Incubator

Κοινωνικά Δίκτυα