Δημόσια Χρηματοδότηση

SOCIAL MEDIA LOGO

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», Αριθμός Διακήρυξης: Δράμα, 23.9.2020, Αρ. Πρωτ. 116

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

  • 25210 22750 (εσωτ. 1)

 

Διεύθυνση

Λ.Λαμπριανίδη 40, Τ. Κ. 66132 Δράμα