Η Δομή

Η Δομή Lab.40 ενσωματώνει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από πλήθος πιλοτικών προγραμμάτων που υλοποίησε με επιτυχία το Επιμελητήριο Δράμας τα προηγούμενα χρόνια, στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής του για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.

Η συμμετοχή στη Δομή είναι δωρεάν και προσφέρει στους συμμετέχοντες τις παρακάτω παροχές:

1. Mentoring / Συμβουλευτική Καθοδήγηση


2. Πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων της δομής όπως:

  • Χώροι γραφείων
  • Χώροι συνεδριάσεων
  • Αμφιθέατρο
  • Χώρος εκδηλώσεων
  • Χώρος κουζίνας

3. Πρόσβαση και χρήση εξοπλισμού της δομής όπως:

  • Laptops
  • Printer
  • 3D Printer
  • Broadband Network

4. Πρόσβαση σε εκδηλώσεις και δικτύωση